Caricaturi Goldring

Vă informăm că Regulamentul de organizare al Concursului „Sunetul banilor în imagini”, organizat de Goldring, s-a modificat prin prelungirea perioadei de înscriere.

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI DE CARICATURI

„SUNETUL BANILOR ÎN IMAGINI”

 

I. Organizator

 

I.1 Organizatorul concursului este Goldring SA, societate românească, cu sediul în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, 540014, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Târgu Mureș, sub numărul J26/440/1998, cod unic de înregistrare fiscală RO10679295.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în continuare „Regulament”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții.

Concursul se desfășoară cu sprijinul partenerului iHunt Technology Import-Export SA.

 

II. Durata concursului

II.1. Concursul va începe în data de 20.09.2021 și se va finaliza în data de 05.11.2021. Durata concursului este împărțită în două etape mari. Prima etapă este împărțită în patru săptămâni, iar pentru fiecare trebuie realizată o caricatură, însoțită de titlu. Tema principală a concursului este Sunetul banilor în imagini.

 

II.2. Etapele concursului

Etapa I implică votul publicului.

  • Prima caricatură trebuie trimisă până în data de 10.10.2021 și va putea fi votată, prin intermediul adresei de e-mail, pe platforma creată de Organizator, începând cu data de 11.10.2021.
  • Cea de-a doua caricatură trebuie trimisă până la data de 17.10.2021, putând fi votată începând cu data de 18.10.2021.
  • Cea de-a treia caricatură trebuie trimisă până la data de 24.10.2021, putând fi votată începând cu data de 25.10.2021.
  • Cea de-a patra  caricatură trebuie trimisă până la data de 31.10.2021, putând fi votată începând cu data de 01.11.2021.

În data de 05.11.2021, la ora 13 vom da STOP VOT.

*Notă: Concurenții au posibilitatea de a trimite toate caricaturile deodată, cu precizarea ordinii în care se doresc a fi publicate.

 

Etapa a II-a implică votul juriului și este decisivă în stabilirea câștigătorilor.

 

II.3. Concursul va fi organizat pe pagina de concurs creată de Organizator.

 

III. Drept de participare

III.1. Au drept de participare caricaturiști/graficieni, cu vârsta minimă de 18 ani împliniți.

III.2. Nu pot participa la acest concurs asociații/acționarii, administratorii, partenerii sau salariații societății Goldring SA, alte persoane implicate în organizarea și desfășurarea concursului.

 

IV. Descrierea premiilor acordate

IV.1. Valoarea totală a premiilor este de peste 1500€. Se vor acorda astfel:

  • Locul I: 500€;
  • Locul al II-lea: 300€;
  • Locul al III-lea: 200€;
  • Premiul juriului: Fiecare jurat oferă un telefon caricaturii favorite din cele 10 finaliste. Telefoanele, precum și alte produse ale sponsorului, pot fi găsite pe site-ul www.ihunt.ro. Caracteristicile telefoanelor: iHunt Titan P6000 Pro 2021 Black (650 lei), iHunt S60 Discovery PRO 2022 Blue (675 lei) și iHunt S20 Ultra Apex 2021 Blue (495 lei).

     

IV.2.  Persoanele care votează una sau mai multe caricaturi, prin intermediul adresei de e-mail, intră automat în tragerea la sorți pentru a câștiga unul din cele trei premii oferite de sponsorul concursului, iHunt: Aspirator Vertical Cordless iHunt Cyclonic Power Turbo (475 lei), Sonerie inteligentă cu cameră video iHunt Smart Doorbell WIFI (195 lei) și un telefon iHunt TITAN P8000 PRO 2021 Orange (750 lei).

 

V.  Informarea participanților conform Legii nr.363/2018

V.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit pe site-ul www.goldring.ro.

V.2. Participarea la Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

V.3. Prin participarea la prezentul concurs, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare să intre în baza de date a Goldring SA, având J26/440/1998 și sediul social în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, 540014, acestea putând fi folosite exclusiv pentru activitățile de marketing desfășurate de societate și de partenerii săi, cu respectarea dispozițiilor legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, prin introducerea adresei de e-mail, votanții își dau acordul abonării la Newsletterul Goldring.

V.4. Conform prevederilor legii nr.363/2018, participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată către Goldring SA, la adresa Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, 540014. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale putând, după caz, să solicite rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.363/2018, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus participanții pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De asemenea, participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

V.5. În cadrul Concursului, Organizatorul poate colecta de la participanții calificați în etapa votului juriului următoarele categorii de date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, extrasul de cont (LEI sau EURO), codul numeric personal, adresa de domiciliu.

V.6. Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Concurs sau în cazul participanților câștigători declararea lor ca necâștigători.

V.7. Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate de către Organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în Concurs în vederea: organizării și desfășurării Concursului; desemnării și validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale. Totodată, Organizatorul va face publice numele câștigătorilor (profilurile de pe rețelele de socializare) prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi platformele publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.

V.8. Prin înscrierea în Concurs – trimițând caricatura la adresa de e-mail [email protected], respectiv la adresa Organizatorului, participanții sunt de acord ca numele, materialele înscrise în concurs și fotografiile lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator și de către colaboratori în format electronic, în materiale tipărite sau în materiale foto/video fără ca aceștia (participanții) să emită pretenții financiare față de Organizator pentru realizarea acestor operațiuni și fără a avea dreptul de a interveni, aproba sau cere modificări pe materialele create și publicate de Organizator.

 

VI. Modalitatea de desfășurare

VI.1. Goldring SA pune la dispoziție pe site-ul www.caricaturi.goldring.ro Regulamentul concursului, care se va desfășura în perioada 20.09.2021 – 08.11.2021. Participanții, pentru a se înscrie în concurs, trimit caricatura realizată însoțită de titlu, numele complet și profilurile de pe rețelele de socializare, pe adresa de e-mail [email protected], dacă realizează caricatura în format digital sau dacă o scanează în prealabil, respectiv la adresa Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, 540014, în cazul în care caricatura este realizată în format fizic, iar artistul nu are posibilitatea de a o scana. Procesul se va repeta de patru ori, aferent celor patru săptămâni ale concursului sau o singură dată, e-mailul/coletul conținând totalitatea caricaturilor, însoțite de titlu și de ordinea în care se vor a fi postate. După verificarea respectării condițiilor de participare, lucrările selectate vor fi postate în pagina de concurs de pe site-ul www.goldring.ro, unde vor putea fi votate, pe baza adresei de e-mail.

VI.1. NOTĂ. În cazul în care caricaturile vor fi trimise la sediul societății, Organizatorul nu își asumă întârzierile privind data poștei.

VI.2. Timp de 4 săptămâni, în intervalul 11.10.2021 – 05.11.2021, participanții își pot invita prietenii să intre pe pagina de concurs, unde pot vota prin intermediul adresei de e-mail. O persoană poate vota toate caricaturile într-o zi, însă nu poate vota de două ori într-o zi aceeași caricatură.

VI.3. În perioada de votare, Goldring poate promova pe propriile canalele de comunicare online și social media (Website/Youtube/Facebook/Instagram/LinkedIn) proiectele înscrise în platformă. Prin înscriere la concurs, participanții își dau acordul publicării materialelor create.

VI.4. Goldring își rezervă dreptul de a refuza publicarea materialelor fără legătură cu concursul, cu caracter licențios, vulgar sau a celor care fac reclamă altor societăți, cu justificare prin e-mail.

VI.5. Câștigătorii vor fi desemnați atât pe baza numărului de voturi din partea publicului, cât și pe baza votului juriului. Primele 10 cele mai votate caricaturi se califică în a doua etapă, cea a votului juriului. Fiecare jurat acordă o notă de la 1-10.

VI.6. În cazul în care un artist are două caricaturi în top 10 cele mai votate, va fi selectată pentru votul juriului caricatura cu cel mai mare număr de voturi, iar în locul celei cu un număr mai mic de voturi, va fi selectată următoarea caricatură cu cele mai multe voturi a altui artist.

VI.7. În funcție de numărul total de puncte primite de participanți de la juriu, va fi întocmit un clasament, iar caricatura care ocupă prima poziție și îndeplinește termenii și condițiile din prezentul regulament va fi desemnată câștigătoare. Vor fi eliminați din acest clasament toți participanții care au încercat fraudarea procedurii de contorizare a voturilor. După votul juriului, tabelele cu punctajele vor fi păstrate ca dovadă a realizării clasamentului.

VI.7. NOTĂ: Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice mesaj ofensator, pe oricare dintre rețelele de socializare.

 

VII. Acordarea premiilor

VII.1. După stabilirea clasamentului, câștigătorii vor fi contactați pentru a furniza către Organizator datele de contact pentru acordarea premiilor. Organizatorul se obligă să facă public, pe site-ul www.goldring.ro, numele câștigătorilor și câștigurile acordate, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data desemnării acestora (15.11.2021). Participarea la Concurs implică acordul participanților ca numele lor să poată fi publicate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață și utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

VII.2. Acordarea premiilor în bani se va desfășura electronic, prin transfer bancar, pe baza extrasului de cont trimis către Organizator după numirea câștigătorilor. Acordarea premiilor în bani se poate face fie în EURO, fie suma aferentă în LEI, conform cursului BNR din ziua desemnării câștigătorilor (08.11.2021).

VII.3. În cazul în care câștigătorul de pe locul I nu este validat, refuză să accepte premiul sau nu îl acceptă în condițiile prezentului Regulament, premiul va fi acordat participantului care ocupă locul al II-lea în clasamentul final ș.a.m.d.

VII.4. Premiul juriului. Fiecare jurat are la dispoziție un telefon pe care îl poate oferi oricărui artist a cărui caricatură face parte din top 10 cele mai votate de public.

VII.5. Nu se va acorda contravaloarea premiilor în bani, în cazul telefoanelor iHunt (www.ihunt.ro).

VII.6. Orice contestație va fi depusă la sediul Goldring. Cererea scrisă, expresă și motivată în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie depusă în termen de 24 de ore de la data constatării neregulii, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită.

VII.7. Contactarea participanților câștigători se va efectua pe adresa de e-mail de pe care au fost trimise caricaturile, respectiv datele personale (în cazul caricaturilor trimise prin poștă) către Organizator, conform prevederilor prezentului Regulament.

VII.8. În cazul în care Organizatorul nu va putea intra în contact direct cu participanții câștigători în decurs de 3 zile lucrătoare de la desemnarea acestora, participanții vor fi declarați necâștigători/vor fi descalificați și se va trece la contactarea participanților câștigători de pe locurile imediat următoare.

VII.9. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiu, acesta va pierde dreptul de a i se atribui premiul și se va trece la contactarea următorului câștigător.

VII.10. Organizatorul își declină orice răspundere în situația în care un participant câștigător nu răspunde la e-mailurile trimise de Organizator indiferent de motiv sau pentru orice situații în care acesta nu va putea fi contactat în termenele menționate în prezentul Regulament.

VII.11. Participanții câștigători ai primelor trei locuri vor fi rugați să furnizeze Organizatorului numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, extrasul de cont (LEI sau EURO), cod numeric personal, adresa de domiciliu în termen de 3 zile de la anunțarea câștigătorilor.

 

VIII. Dispoziții finale

 

VIII.1. Organizatorul concursului nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare

legate de premiile oferite decât în limitele prevăzute la punctul VII al prezentului Regulament. 

VIII.2. Prin înscrierea la concursul „Sunetul banilor în imagini”, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

VIII.3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra materialelor încărcate în albumele de concurs, de pe site-ul www.goldring.ro.

VIII.4. Caricatura trimisă intră in proprietatea Organizatorului.

VIII.5. Organizatorul nu este responsabil și nu va avea nicio răspundere pentru calitatea, conținutul, produsele, serviciile oferite de câștigător, orice reclamație cu privire la acestea va fi pusă în sarcina câștigătorului.

VIII.6. Acceptând termenii și condițiile, participanții sunt de acord ca datele lor să fie prelucrate și să intre în baza de date a Goldring SA. La cererea scrisă a acestora, adresată la Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, 540014, se obligă să actualizeze, să șteargă și să-i informeze pe participanți despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participanții sunt de acord să fie abonați la Newsletter și să primească informații, obiecte promoționale și/sau produse gratuite, prin poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Goldring SA și de la partenerii săi.

VIII.7. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiul acordat.

VIII.8. În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea concursului.

VIII.9. Regulamentul de participare/desfășurare a Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.goldring.ro. 

VIII.10. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament prin act adițional de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării actului adițional pe site-ul www.goldring.ro.

 

GOLDRING SA

DIRECTOR GENERAL,

ZAHAN VIRGIL ADRIAN